موج وبلاگی دوست شهیدت کیه !؟

سفارش تبلیغ
کمک به محرومان
کمک به محرومان
سردار آسمانی

سلام رفقا!

این حدیث که میفرماید شادی مؤمن در چهره او و حزنش در دل او است،اصلا انگار شاهد مثالش داداش مهدیه!

- بعد خیبر، دیگر کسی از فرمانده گردان ها و معاون ها شان باقی نماند بود ؛ یا شهید شده

بودند، یا مجروح. با خودم گفتم « بنده ی خدا حاج مهدی. هیچ کس رو نداره. دست تنها مونده. »

رفتم دیدنش. فکرمی کردم وقتی ببینمش، حسابی تو غمه. از در سنگر فرمان دهی رفتم تو. بلند

شد. روی سرو صورتش خاک نشسته بود، روی لبش هم خنده ؛ همان خنده ی همیشگی. زبانم

نگشت بپرسم « با گردان های بی فرمان دهت می خواهی چه کنی؟»

یاحق


+ نوشته شـــده در چهارشنبه 93 مرداد 22ساعــت ساعت 9:33 عصر تــوسط زینـــــب زین الدین | نظر